Viktige fordeler med DMR-teknologi.

Viktige fordeler med DMR-teknologi.

Doble kapasitet i eksisterende lisensierte kanaler.

DMR aktiverer en enkelt 12,5 kHz kanal for a stotte to samtidige og uavhengige samtaler. Dette oppnas ved bruk av TDMA, Time Division Multiple Access. Under TDMA beholder DMR 12,5 kHz kanalbredden og deler den i to vekslende tidsluker A og B (illustrert i figur 1 nedenfor) der hver tidsluke fungerer som en separat kommunikasjonsbane. I figur 1 snakker radio 1 og 3 pa tidsluke 1 og radio 2 og 4 snakker pa timeslot 2.

Figur 1: 2 ganger TDMA-struktur av DMR.

Hver kommunikasjonsbane er aktiv for halvparten av tiden i 12,5 kHz bandbredde, hver bruker en ekvivalent bandbredde pa halv x 12,5 kHz eller 6,25 kHz. Dette er kjent som a ha en effektivitet av en snakkvei per 6.25 kHz spektrum. Men med DMR har kanalen som helhet samme profil som et analogt 12,5 kHz signal. Dette betyr at DMR-radioer opererer i lisensinnehavere eksisterende 12,5 kHz eller 25 kHz kanaler; Det er derfor ikke behov for re-banding eller re-lisensiering, men i kanalen blir kapasiteten doblet. Dette er illustrert i figur 2 nedenfor.

Figur 2: Analog til digital migrasjon med DMR-systemer.

FDMA, Frequency Division Multiple Access, en alternativ tiln rming til a oke kapasiteten deler 12,5 kHz eller 25 kHz kanaler i to eller flere diskrete 6,25 kHz kanaler. Teoretisk radioer som arbeider i 6,25 kHz FDMA, kan klemme to nye kanaler ved siden av hverandre i en gammel 12,5 kHz kanal.

Figur 3: Analog til digital migrasjon med 6,25 kHz digitale FDMA-systemer.

Figur 4: Analog til digital migrasjon med 6,25 kHz FDMA.

I sammendraget er bade FDMA- og TDMA-systemer som brukes i digitale PMR / LMR-protokoller, teoretisk like spektereffektive, men TDMA-tiln rmingen som brukes av DMR, gir fordelene med kompatibilitet med eksisterende lisensregimer pa plass rundt om i verden og introduserer ikke nye interferensproblemer.

siden er liten og til alle tider for systemets levetid vil alle brukerens radioer ligge i direkte rekkevidde av alle andre brukere. De nodvendige frekvensene er oppnadd fordi splitting av en eksisterende lisens til flere 6,25 kHz kanaler ikke vil v re et alternativ for regulatoriske eller interferens grunn kostnad eller tilgjengelighet av mer robuste 12,5 kHz kanal lisenser er et problem det er ikke nodvendig a ha kompatibilitet med eldre 12,5 kHz analoge systemer (se nedenfor)

DMR, som ble utviklet fra starten med langsiktige forretningsbehov i tankene, har ikke disse begrensningene.

Backwards-spektrumkompatibilitet med eldre systemer.

Lisensinnehavere ma kanskje beholde eksisterende lisenser for a sikre bakoverkompatibilitet med sine egne eldre radioer eller med et eksternt organisasjons analoge system. Da DMR bruker 12,5 kHz kanaler, er den nodvendige spektrumkompatibiliteten innebygd. Dette er illustrert i figur 5 nedenfor.

Effektiv bruk av infrastrukturutstyr.

Med DMR TDMA far du to kommunikasjonskanaler med en repeater, en antenne og en enkel duplekser. Sammenlignet med FDMA-losninger, tillater TDMA med to spor at du oppnar 6,25 kHz effektivitet samtidig som investeringer i repeater og kombinasjonsutstyr minimeres. Det nodvendige utstyret til de to tiln rmingene for et enkelt system er vist i figur 6 nedenfor.

FDMA krever en dedikert repeater for hver kanal, pluss dyrt kombinasjonsutstyr for a muliggjore at flere frekvenser deler en enkelt base-stasjon antenne. Det kan v re ytterligere kostnader ved at kombinasjonsutstyret fungerer med 6,25 kHz signaler, og det er vanligvis et tap i signalkvalitet og rekkevidde nar det brukes pa denne maten. Dette gir igjen et behov for effektforsterkere vist i figur 6.

Lengre batterilevetid og storre energieffektivitet.

Maksimering av batteriets levetid har alltid v rt en av de store utfordringene for mobile enheter med begrensede muligheter for a oke taletiden pa en enkelt ladning. Siden en individuell samtale pa to-slot TDMA bare bruker en av de to timeslots, krever det bare halvparten av senderens kapasitet. Senderen er ledig halvparten av tiden; nar det er den ubrukte timeslotts senterreklame. Ved a bruke eksemplet pa en typisk arbeids syklus pa 5 prosent overforing, mottar 5 prosent og 90 prosent tomgang, overfores tiden for en hoy andel av avlopet pa radioens batteri. Ved a kutte den effektive sendetiden i halv, kan to-slot TDMA aktivere opptil 40 prosent forbedring over analoge radioer.

Enkel bruk og opprettelse av dataprogrammer.

Digital-end-til-ende digital karakter betyr at applikasjoner som tekstmeldinger, GPS og telemetri lett kan legges pa radioenheter og systemer. DMR-standard stotter ogsa overforing av IP-data over luften, noe som gjor det enkelt a utvikle standard applikasjoner. Dette gir en hoyere potensiell avkastning pa investeringen. For mange av de viktigste driverne for a bytte til digital er a legge til bedriftsokende datatjenester og applikasjoner til radiosystemer.

Systemfleksibilitet ved samtidig bruk av TDMA-kanaler.

Mens stemmen bruker forste gangspor, kan den andre tidsluken, i et TDMA-system, brukes til overforing av applikasjonsdata som tekstmeldinger eller lokaliseringsdata parallelt. Dette er nyttig, for eksempel i forsendelsessystemer som gir bade verbale og visuelle forsendelsesinstruksjoner. Dette er forbedret datakapasitet blir stadig viktigere i datarike miljoer.

Avanserte kontrollfunksjoner.

DMR-standarden tillater muligheten til a bruke det andre tidsluke for revers-kanalsignalering, det vil si instruksjoner i form av signalering sendes til radioen pa den andre tidsluke-kanalen mens den forste kanalen er i en samtale. Dette gjor det mulig a foreta prioriteringsanropskontroll, fjernstyring av overforingsradio eller nodforutgaende forvalg og gir presis styring og fleksibilitet til operatoren av et radiosystem. FDMA-systemer kan ikke levere lignende funksjonalitet fordi de er begrenset til en eneste vei per spektrumkanal.

Overlegen lydytelse.

DMR digital teknologi gir bedre stoyavvisning og bevarer talekvaliteten over et storre omrade enn analog, spesielt ved de ytre kantene av transmisjonsomradet. Dette skyldes at en stor innsats ble satt til a velge Videresend feilkorreksjon (FEC) og Cyclic Redundancy Check (CRC) kodere nar man utviklet standarden. Med disse kodene som mottar radioer, registreres og automatisk korrigerer overforingsfeil ved a analysere biter for a oppdage feil. DMR-standarden angir over 14 forskjellige kodere som skal brukes, hver matchet til forskjellige typer trafikk. Gjennom bruk av kodere og andre teknikker kan digital behandling skille ut stoy og rekonstruere signaler fra degraderte sendinger. Brukere kan hore mye tydeligere – oke effektiviteten av radionosningen og holde brukerne lydhor overfor endrede situasjoner i feltet.

Figur 8: Omradeforbedring med DMR sammenlignet med analog.

Det er noen debatt om hvilket digitalt system som gir best dekning; et 12,5 kHz eller et 6.25 kHz kanalbasert system. Begge har fordeler og ulemper. 6.25 kHz-baserte systemer er darligere, fordi nar du klemmer flere hoye kraftoverforinger i 6,25 kHz-kanaler inn i spekteret, er det nodvendig a begrense moduleringssignalet til hver overforing ganske tett; i tekniske termer redusere signalavviket; for ikke a forarsake forstyrrelser i neste kanal i spekteret. Denne grensen pa signalavviket betyr at mottakeren er mindre i stand til a skille mellom om den sendes en eller en null nar signalet er svakt, dvs. ved kanten av systemets omrade. Dette, i teorien, pavirker dekningen av 6,25 kHz-systemer.

Forsyningssikkerhet gjennom en helt apen standard.

DMR er en fullstendig offentlig apen standard stottet av et bredt utvalg av leverandorer som betyr at kjopere kan v re sikre pa kontinuitet i tilbudet. Det er mange eksempler pa suksess med apne standarder fordi dette oppfordrer til omfattende leverandordeltakelse. Flere leverandorer resulterer i flere valg for brukere, raskere produktutvikling og lavere priser fra konkurransedyktige press. I dag er DMR det mest godkjente digitale toveis-radiosystemet, i aktiv bruk i over 100 land, og er markedsledende digital PMR-teknologi.

DMR-applikasjonsgrensesnitt (AIS) -standarder forener kompatible tale- og datalosninger.

DMR Association �. Personvernregler Se DMR-foreningen pa Linkedin Web Design ved hjelp av grafisk identitet.